263 Mír...

```

Mír

je můj život odpoutání od mysli.

Mír

je mé srdce připoutání k Bohu. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 3, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_3