307 Každé ráno Bůh navštěvuje...

```

Každé ráno Bůh navštěvuje

zahradu mého srdce,

aby pln požehnání

pečoval o mé mírové rostlinky. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 4, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_4