326 Běda, nevím...

```

Běda, nevím,

jak mohu mít mír,

neodvážím-li se

nemilosrdně vymazat

absurdity ega své mysli.

```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 4, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_4