356 Mé studny hloubící srdce...

```

Mé studny hloubící srdce

bez selhání objeví

hojnost míru.

```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 4, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_4