366 Náš svět dozajista potřebuje...

```

Náš svět dozajista potřebuje

duchovní dospělost

dříve, než bude Bohem požehnán

mírem nekonečným. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 4, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_4