57 Mír...

```

Mír

je prchavým zázrakem

v mé mysli uvědomění si Boha.

```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 1, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_1