69 Vidět Boha nestačí...

```

Vidět Boha nestačí.

Také služba Bohu je nezbytná

pro tvůj život, má-li vrůst

do trvalého míru. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 1, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_1