Vůně mírových květů, část 3

201 Mír získávám...

```

Mír získávám,

když se má mysl

na mě směje

mocně. ```

202 Mír získávám...

```

Mír získávám,

když mé srdce

se mnou pláče

bezmocně. ```

203 Mír získávám...

```

Mír získávám,

když se má duše

na mě usmívá

majestátně. ```

204 Můj Pán Nejvyšší mi říká...

```

Můj Pán Nejvyšší mi říká,

že budu-li bezesně kráčet

cestou srdce,

budu mít mír

v hojné míře.

```

205 Prázdnota mysli...

```

Prázdnota mysli

dává zrod

plnosti míru

srdce. ```

206 Člověk míru...

```

Člověk míru

je neustále

zpívajícím srdcem vítězství Boha.

```

207 Člověk míru...

```

Člověk míru

je neustále

klanějící se hlavou Boha stvoření.

```

208 Abych pocítil mír, ...

```

Abych pocítil mír,

nebudu šplhat vzhůru

na vrchol hory.

Nebudu sedět

na úpatí hory.

Vstoupím prostě do

hnízda svého srdce.

```

209 Divoké bouře mé mysli mohou burácet, ...

```

Divoké bouře mé mysli mohou burácet,

ale aspirace mého srdce bude mít

svou žeň míru.

```

210 Uchovej své srdce naděje...

```

Uchovej své srdce naděje

čisté od mraků tvé mysli.

Hleď, mír se k tobě rychle blíží!

```

211 Bůh získává Svůj Mír Mysli...

```

Bůh získává Svůj Mír Mysli

jen od

mého zpívajícího a tančícího srdce.

```

212 Nepřetržitý skok...

```

Nepřetržitý skok

víry v Boha

dává mému životu mír

v neohraničené míře. ```

213 Když vytvořím svůj oltář Boha...

```

Když vytvořím svůj oltář Boha

slzami mého srdce,

mír zaplaví můj život.

```

214 Mír...

```

Mír

vždy dychtí

být ti k dispozici.

Buď jen neškodný v myšlenkách

a nesobecký v činech.

```

215 Kde jinde je mír...

```

Kde jinde je mír,

ne-li

v mých dnech vymazání sebe sama?

```

216 Kde jinde je mír...

```

Kde jinde je mír,

ne-li

v hodinách mých schůzek s Bohem?

```

217 Rozpětí srdce...

```

Rozpětí srdce

je vynálezem míru. ```

218 Nájezd pochybností...

```

Nájezd pochybností

je zkázou míru. ```

219 Je-li pravda...

```

Je-li pravda,

že má příliš vnější mysl

nemá žádný mír,

tehdy je stejná pravda,

že mé příliš vnitřní srdce

je vším mírem. ```

220 Když má mysl, ...

```

Když má mysl,

ochota mé mysli

a já

kráčíme pomalu

po cestě života,

mír nás ochotně doprovází. ```

221 Když mé srdce, ...

```

Když mé srdce,

dychtivost mého srdce

a já

běžíme rychle

po cestě života,

mír hrdě běží s námi. ```

222 Tvé srdce víry...

```

Tvé srdce víry

je velkým domem.

Pozvi mír, aby přišel

a žil s tebou trvale,

zadarmo!

```

223 Srdce ujištění Boha...

```

Srdce ujištění Boha

nejenom ví,

kde Bůh a Boží Mír žije,

ale též si s nimi vystavělo

svou oddanou jednotu.

```

224 Sebeprosazující mysl...

```

Sebeprosazující mysl

dokonce ani nechce vědět,

kde Bůh a Boží Mír

žije. ```

225 Zhluboka se těším ze svého pozemského života...

```

Zhluboka se těším ze svého pozemského života,

když sleduji hru na schovávanou

mezi velikostí ducha mého života

a hojností míru svého srdce. ```

226 Úsměvy mé duše...

```

Úsměvy mé duše

říkají slzám mého srdce,

kde je Boží Mír.

Slzy mého srdce jdou k Bohu

a přinášejí mi fontánu míru.

```

227 Bůh mě bouřlivě povzbuzuje...

```

Bůh mě bouřlivě povzbuzuje

když vidí,

že si cením míru nekonečně více,

než čehokoliv jiného

v mém srdci aspirace

a v životě zasvěcení. ```

228 Když se modlím, ...

```

Když se modlím,

má mysl se půvabně vznáší

na obloze míru.

```

229 Když medituji, ...

```

Když medituji,

mé srdce se s jistotou vznáší

za, daleko za

oblohou míru. ```

230 Nejenže je vlak mysli příliš zpožděný...

```

Nejenže je vlak mysli příliš zpožděný

a příliš pomalý,

ale též nikdy nedorazí

do stanice míru. ```

231 Letadlo srdce startuje...

```

Letadlo srdce startuje

dosti časně,

letí nadzvukovou rychlostí

a přistává v cílové stanici míru

zavčas.

A kdo přichází, aby jej přivítal?

Absolutní Pán Nejvyšší.

```

232 Rostlina míru mého srdce...

```

Rostlina míru mého srdce

činí mého Pána šťastného,

nekonečně více,

než si mohu jen představit. ```

233 Jen strom míru mého srdce...

```

Jen strom míru mého srdce

dokáže utěšit mého Pána,

když je smutný.

```

234 Jen květy a plody...

```

Jen květy a plody

míru mého srdce

dokážou usmířit mého Pána,

když je rozzlobený. ```

235 Má nepokojná mysl, ...

```

Má nepokojná mysl,

mé nedbalé srdce

a můj život bez modlitby

jsou nežádoucími cizinci,

kterým je zakázáno vstoupit

do paláce míru mé duše. ```

236 Jak mohu mít...

```

Jak mohu mít

i jen kapku míru,

když jsem neustále

ve válce se sebou? ```

237 Kéž zůstane...

```

Kéž zůstane

pevnost míru mé mysli

vždy nezranitelná.

```

238 Kéž zůstane...

```

Kéž zůstane

chrám míru mého srdce

vždy nezdolatelný.

```

239 Nepospíchej na nikoho....

```

Nepospíchej na nikoho.

To nepomáhá.

Nestrachuj se o nikoho.

To nepomáhá.

Ciť však lítost pro každého v potížích

a modli se k Bohu, aby jej požehnal

záplavou míru.

```

240 Bůh mi říká...

```

Bůh mi říká,

že dá mé mysli

Svou vlastní korunu Míru

a mému srdci

Svůj vlastní Trůn Míru,

pokud učiním svou mysl

písní vděčnosti

a můj život tancem odevzdání. ```

241 Dej vše....

```

Dej vše.

Neočekávej nic nazpět.

Moře míru

tě pozve s největší láskou,

abys plaval v jeho nesmírnosti.

```

242 Cvič dynamická cvičení...

```

Cvič dynamická cvičení

v tělocvičně své mysli.

Kulturisté míru

se k tobě přidají a budou tě

inspirovat.

```

243 Navštěvuj hodiny hudby...

```

Navštěvuj hodiny hudby

uvnitř zahrady svého srdce.

Zpěváci duše míru

se k tobě přidají a osvítí tě. ```

244 Má mysl miluje a potřebuje...

```

Má mysl miluje a potřebuje

Boží Paže Soucitu Míru.

Mé srdce miluje a potřebuje

Mého Pána Nohy Ochrany Míru. ```

245 Právě proto...

```

Právě proto,

že tvým se stal

život zcela odevzdaný Bohu,

Bůh ti dá Svůj vlastní Mír. ```

246 Ne tisíce mých básní o míru...

```

Ne tisíce mých básní o míru,

ale květy

lásky, oddanosti a vděčnosti mého života

mi umožní být pravým žákem

v univerzální škole míru.

```

247 Boží Transcendentální Blaženost...

```

Boží Transcendentální Blaženost

a Boží Univerzální Mír

jsou bezesně a bezdechu

vzájemně závislí. ```

248 Pokud nemáme...

```

Pokud nemáme

záplavu míru,

pomalu a postupně

se naše božské kvality

rozplynou do nicoty.

```

249 Jsme předurčeni k běhu...

```

Jsme předurčeni k běhu

po sluneční cestě,

je-li naše srdce celé mírem.

```

250 Ó hledající, ...

```

Ó hledající,

nemůžeš mít mír,

protože jsi školen

v umění sebepopírání. ```

251 Mír...

```

Mír

pohlcuje jak naše sebepochyby,

tak i naše Boha zpochybňující myšlenky.

```

252 Mír...

```

Mír

je zdrojem

dokonalosti mé odpoutanosti.

```

253 Můj mír...

```

Můj mír

každý den létá

na křídlech dokonalosti světa,

aby těšil mého Pána Nejvyššího

Jeho vlastním Způsobem.

```

254 Mír...

```

Mír

je zároveň objevitelem pravdy

a vyháněčem falešnosti.

```

255 Mír...

```

Mír

je magnetem přijímání Boha

mého srdce.

```

256 S mírem...

```

S mírem

příprava dokonalosti mého života

začíná.

```

257 Mír mého srdce...

```

Mír mého srdce

je mým tajemstvím uspokojení Boha. ```

258 Míra duchovní úmrtnosti...

```

Míra duchovní úmrtnosti

je vysoká, vyšší, nejvyšší,

protože srdce lidstva

není ještě dotčeno mírem. ```

259 Já závisím na mém Pánu Nejvyšším....

```

Já závisím na mém Pánu Nejvyšším.

Můj Pán Nejvyšší závisí

na vždy rozkvétajícím míru mého života.

```

260 Nyní, když se mír...

```

Nyní, když se mír

se mnou spřátelil,

svůj život neposlušnosti Boha

nemohu již déle prodlužovat. ```

261 Člověk míru...

```

Člověk míru

již více není

obětí své sebeshovívavosti.

```

262 Mírem...

```

Mírem

je srdce mé budoucnosti

a ne mysl mé minulosti.

```

263 Mír...

```

Mír

je můj život odpoutání od mysli.

Mír

je mé srdce připoutání k Bohu. ```

264 Mír...

```

Mír

je Boží Spokojenost

s mým životem

a má spokojenost

v Božím Srdci.

```

265 Má věda upřená k mysli...

```

Má věda upřená k mysli

nenachází mír nikde.

Má duchovnost upřená k srdci

nachází mír všude. ```

266 Protože mám nyní...

```

Protože mám nyní

mír mysli,

nemusím odmítat

léčky světa. ```

267 Protože mám nyní...

```

Protože mám nyní

mír mysli,

mohu bezpečně kráčet

pralesem světa. ```

268 Protože nemám...

```

Protože nemám

ani trochu míru,

je můj Pán Nejvyšší smutný.

Protože můj Pán Nejvyšší je smutný,

zemřu na nevýslovné bolesti srdce.

```

269 Tak jako strach a pochybnosti mé mysli...

```

Tak jako strach a pochybnosti mé mysli

jsou si partnery při běhu,

stejně tak láska a mír mého srdce

jsou si partnery při běhu. ```

270 K mé nesmírné radosti a spokojenosti, ...

```

K mé nesmírné radosti a spokojenosti

láska a mír mého srdce vždy vyhrávají

závod uspokojení Boha.

```

271 Ó míre, ...

```

Ó míre,

jak laskavý a soucitný jsi!

Máš vždy čas,

abys mě učinil dobrým a dokonalým. ```

272 Nyní, když slunce míru...

```

Nyní, když slunce míru

mého srdce vychází,

absurdity ega mé mysli

mizí rychle, velmi rychle. ```

273 Mír...

```

Mír

mne beze spánku připravuje

pro mé uspokojení Boha.

```

274 Ze všech mých vychovatelů vnitřního života, ...

```

Ze všech mých vychovatelů vnitřního života

mír je zdaleka nejlepším,

kdo mi pomůže co nejúspěšněji složit

mou Boží zkoušku. ```

275 Nenapravitelná mysl...

```

Nenapravitelná mysl

se musí odevzdat

nepřemožitelnému srdci

míru. ```

276 Tak jako jsem byl zrozen...

```

Tak jako jsem byl zrozen,

abych miloval Boha,

stejně tak

mír byl zrozen,

aby mi ukázal cestu.

```

277 Ten, kdo má mír...

```

Ten, kdo má mír

v každé chvíli

svého života,

je zároveň milovníkem Boha

i vlastníkem Boha.

```

278 Ó mé srdce hnízda míru, ...

```

Ó mé srdce hnízda míru,

budu tě opatrovat

do mého posledního dechu.

```

279 Nic není tak dobré...

```

Nic není tak dobré

v mém srdci

a nic není tak dokonalé

v mém životě

jako mír.

```

280 Mír je zároveň...

```

Mír je zároveň

jistou silou úspěchu

mé mysli

a čistou blažeností pokroku

mého srdce.

```

281 Mír...

```

Mír

je univerzální láska jednoty

v činnosti.

```

282 Mír je zároveň...

```

Mír je zároveň

vůní srdce lidstva

i krásou života lidstva.

```

283 Má mysl říká: ...

```

Má mysl říká:

„Bože, stůj při mně.

Potřebuji Tvou Sílu.“

Mé srdce říká:

„Pane, zůstaň ve mně.

Potřebuji Tvůj Mír.“ ```

284 Můj mír...

```

Můj mír

ztělesňuje Nebeské novinky

a ozařuje pozemské náhledy.

```

285 Mír...

```

Mír

nemluví.

Mír

miluje Boha v člověku

a slouží člověku v Bohu.

```

286 Můj vděčný dech...

```

Můj vděčný dech

je mým vzýváním míru

mého Pána Nejvyššího.

```

287 Můj mír...

```

Můj mír

je neohraničenou silou mé duše

a neomezeným dechem mého srdce.

```

288 Ve vnitřním světě, ...

```

Ve vnitřním světě

mír

je soukromým letadlem Boha.

```

289 Ve vnějším světě...

```

Ve vnějším světě

mír

je nejrychlejším letem Boha.

```

290 Ve vyšším světě, ...

```

Ve vyšším světě

mír

je nejšťastnějším cílem člověka.

```

291 Mír...

```

Mír

je žeň aspirace

milovníka Boha.

```

292 Mír...

```

Mír

je nezdolnou odpovědí

na každou výzvu života.

```

293 Ó má mysli, ...

```

Ó má mysli,

jak můžeš mít mír?

Což nevidíš,

že jsi zcela ochromena

útokem žádosti?

```

294 Člověk míru...

```

Člověk míru

šíří své božské přirozené světlo

na zemi.

```

295 Mír...

```

Mír

se stává realitou

pouze po nekonečné

přípravě trpělivosti. ```

296 Srdce míru...

```

Srdce míru

snadno utiší

tornádo zmatení mysli.

```

297 Můj Pane Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Nejvyšší,

kéž má úroda snu míru

nezůstane nesklizena

nadlouho. ```

298 Bůh ti daruje mír...

```

Bůh ti daruje mír,

dokážeš-li se nejprve naučit,

jak božsky milovat

sebe. ```

299 Když aspirace tvého srdce...

```

Když aspirace tvého srdce

zvoní ryze,

kdo ti může zabránit v přivítání

nadcházejícího příjezdu míru? ```

300 Když se tvůj život...

```

Když se tvůj život

stane lodí víry,

Bůh míru přijde,

aby tě řídil

k vše ozařujícímu

Zlatému Břehu. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 3, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_3