Vůně mírových květů, část 4

301 Mír...

```

Mír

vykvétá rychle,

velmi rychle,

z radostné ochoty mého srdce

k Bohu.

```

302 Pochyby mysli...

```

Pochyby mysli

a podezíravost mysli

společně dusí

mír mysli. ```

303 Mít srdce moře míru...

```

Mít srdce moře míru

znamená mít

Boží okamžitý Úsměv

a Jeho úplné Uspokojení. ```

304 Cíl mého míru...

```

Cíl mého míru

je nekonečně vyšší,

než velikost mé mysli.

```

305 Cíl mého míru...

```

Cíl mého míru

je nekonečně hlubší,

než dobrota mého srdce.

```

306 Cíl mého míru...

```

Cíl mého míru

je má bezesná a bezdechá

jednota s Bohem.

```

307 Každé ráno Bůh navštěvuje...

```

Každé ráno Bůh navštěvuje

zahradu mého srdce,

aby pln požehnání

pečoval o mé mírové rostlinky. ```

308 Ó má mysli, buď opatrná!...

```

Ó má mysli, buď opatrná!

Nebudeš-li dbát o mír

a budeš-li neustále ignorovat

mír,

kdo ví, jednoho dne

můžeš jednat jako šelma. ```

309 Bůh je nesmírně nešťastný, když se dovídá...

```

Bůh je nesmírně nešťastný, když se dovídá,

že jsem přestal studovat

v Boha naplňující škole míru

mého srdce. ```

310 Bůh mi velí, ...

```

Bůh mi velí,

abych se znovu vrátil

do školy míru svého srdce.

```

311 Včera jsme, mé srdce a já, ...

```

Včera jsme, mé srdce a já,

navštívili svou duši.

Nekonečnost míru naší duše nás nasytila

a naplnila

daleko za dolet naší představivosti.

```

312 Není žádná umírající naděje; …

```

Není žádná umírající naděje;

je jen naplňující slib

uvnitř mého mírem zaplaveného srdce.

```

313 Není žádného míru...

```

Není žádného míru

uvnitř vulkánu neposlušnosti

mé mysli.

```

314 Jen rychle rozkvétající mír...

```

Jen rychle rozkvétající mír

je uvnitř zahrady

mého aspirujícího srdce.

```

315 Jakmile se narodíme, ...

```

Jakmile se narodíme,

Otec-Nebe nám žehná

Svým šepotem Míru

a Matka-Země nám žehná

Svými Slzami Soucitu.

```

316 Žiji na dvou místech: ...

```

Žiji na dvou místech:

uvnitř

své mysli radosti naděje

a uvnitř

svého srdce mírového snu.

```

317 Srdce míru je odborníkem...

```

Srdce míru je odborníkem

v milování Boha

bezvýhradně a nepodmíněně

na první pohled. ```

318 Kdykoli...

```

Kdykoli

mě Nebe nade mnou vidí,

žehná mi

svým úsměvem míru Nekonečnosti. ```

319 Můj sladký Pane, ...

```

Můj sladký Pane,

modlím se k Tobě,

nedovol mému srdci zemřít

se svými zcela otřesenými

mírovými sny.

```

320 Bůh nechce...

```

Bůh nechce,

abych zůstal naprostým pošetilcem.

Proto

mi řekl,

že žádný pravý a trvalý mír

nemůže být založen

na příležitostných kompromisech.

```

321 Strach, obavy, ...

```

Strach, obavy,

žárlivost a nejistota mé mysli

bezmocně sklánějí svou hlavu

před jistotou Božího Míru mého srdce. ```

322 Kde mír srdce je, ...

```

Kde mír srdce je,

nedostatečnost života není. ```

323 Běda, od časů nepamětných, ...

```

Běda, od časů nepamětných

nepřítomnost míru

bezohledně sužuje

lidskou rasu. ```

324 Srdce míru...

```

Srdce míru

kvapně utíká

z ošklivé přítomnosti

nečisté mysli. ```

325 Má duše...

```

Má duše

oddaně následovala Boží Srdce Míru,

když vcházela

do pozemské arény. ```

326 Běda, nevím...

```

Běda, nevím,

jak mohu mít mír,

neodvážím-li se

nemilosrdně vymazat

absurdity ega své mysli.

```

327 Můj příteli, ...

```

Můj příteli,

chceš vědět,

proč mám tolik míru.

Mám mír v hojné míře,

protože proudící slzy mého srdce

a zářící úsměvy mého Pána

jsou nejbližšími sousedy.

```

328 Šípy úzkosti mohou, ...

```

Šípy úzkosti mohou,

občas,

úspěšně proniknout

klidem mé mysli,

avšak nikdy ne

mírem mého srdce. ```

329 Jsem žalostnější, ...

```

Jsem žalostnější,

než pouliční žebrák,

když nemám mír

v každičkém okamžiku

svého života.

```

330 Pozemské potěšení...

```

Pozemské potěšení

není mír.

Potěšení z míru

je překonáním země. ```

331 Mír ve mně žije, ...

```

Mír ve mně žije,

neboť

dech mého života žije

jen v Bohu. ```

332 Mír žije...

```

Mír žije

v duši, jež uskutečnila Boha,

neboť všichni duchovní Mistři

dýchají svůj dech v ní. ```

333 Mír...

```

Mír

není a nemůže být

v odmítnutí mé mysli.

```

334 Mír...

```

Mír

je pouze v úsměvu

osvícení mé mysli.

```

335 Mír mého srdce...

```

Mír mého srdce

je tak překrásný a mocný,

když na mír svého srdce pohlédnu

okem své duše. ```

336 Má mysl pochyb umírá zklamána, ...

```

Má mysl pochyb umírá zklamána,

avšak mé srdce míru je určeno

Bohem samotným

k jeho neustálé službě. ```

337 Mír...

```

Mír

není v žízni

vědět.

```

338 Mír...

```

Mír

není v hladu

rozumět.

```

339 Mír...

```

Mír

je v pokrmu projevení Boha. ```

340 Hru míru hrajeme...

```

Hru míru hrajeme,

když já pláču a Bůh se směje,

a když já se směji a Bůh pláče.

```

341 Květem stromu života...

```

Květem stromu života

je moudrost.

Plodem stromu života

je mír. ```

342 Mít srdce míru...

```

Mít srdce míru

znamená těšit se z umění

být nebesky přirozený

a ne pozemsky jedinečný. ```

343 Bůh přichází do mého srdce...

```

Bůh přichází do mého srdce

s mírem

teprve poté, co mé srdce dokončilo

svůj domácí úkol Božího projevení. ```

344 Běda, bezmocní jsou...

```

Běda, bezmocní jsou

snílci o míru.

Stejně tak, zbyteční jsou

milovníci nevědomosti. ```

345 Víš, jak mám...

```

Víš, jak mám

mír mysli každý den?

Mám mír mysli,

neboť kráčím každý den

po cestě odevzdání mého srdce Bohu.

```

346 Mír...

```

Mír

jsem neměl nikdy

ze svého kritizování světa.

```

347 Mír...

```

Mír

nyní mám

ze svého povzbuzování světa.

```

348 Absurdnost dosahuje vrcholu...

```

Absurdnost dosahuje vrcholu,

když váleční štváči

ve vnitřním světě

se stávají mírovými inspirátory

ve světě vnějším.

```

349 Má mírová mysl poslušnosti Bohu...

```

Má mírová mysl poslušnosti Bohu

nakonec odhodila

všechny své hýčkané

okovy vlastnění světa. ```

350 Jen mé sepjaté, modlící se ruce...

```

Jen mé sepjaté, modlící se ruce

a mé rozvité, radostné srdce

mají schopnost těšit se z lezení

na Strom Božího univerzálního

a transcendentálního Míru.

```

351 Když je má mysl soustředěna...

```

Když je má mysl soustředěna

na překonávání druhých,

stávám se Saharou nehostinné vyprahlosti.

Když je mé srdce upjaté

k milování druhých

a k stání bok po boku

s druhými,

stávám se Pacifikem plnosti míru. ```

352 Má mysl nalézá potěšení...

```

Má mysl nalézá potěšení

v rozhlašování

filozofie míru.

```

353 Mé srdce nalézá potěšení...

```

Mé srdce nalézá potěšení

v hraní

melodií flétny míru.

```

354 Má duše nalézá potěšení...

```

Má duše nalézá potěšení

v šeptání míru

do mých nadevše dychtivých uší.

```

355 Má zdi stavějící mysl...

```

Má zdi stavějící mysl

nebude nikdy mít

ani trochu míru.

```

356 Mé studny hloubící srdce...

```

Mé studny hloubící srdce

bez selhání objeví

hojnost míru.

```

357 Kéž je má mysl...

```

Kéž je má mysl

tak šťastná, jako naděje.

Kéž je mé srdce

tak naplněné, jako mír. ```

358 Jsem učitelem své mysli....

```

Jsem učitelem své mysli.

Svou mysl učím,

že bez míru

vše trpí. ```

359 Jsem studentem svého srdce....

```

Jsem studentem svého srdce.

Mé srdce mě učí,

že v míru

vše vzkvétá. ```

360 Když Bůh dává...

```

Když Bůh dává

Svou Přednášku o Míru,

dává znamení mému srdci,

aby obsadilo sedadlo vděčnosti. ```

361 Překrásná...

```

Překrásná

je obloha ticha

mé mysli.

Plodné

je slunce míru

mého srdce. ```

362 Věčná otázka člověka...

```

Věčná otázka člověka

k Bohu:

„Kde je mír?“

```

363 Věčná otázka Boha...

```

Věčná otázka Boha

k člověku:

„Mé dítě, kde je

tvá potřeba míru?“ ```

364 Ó má hloupá mysli, ...

```

Ó má hloupá mysli,

myslíš, že budeš moci

dokázat světu,

že jsi tak statečná a moudrá,

že dokážeš procházet svými dny a nocemi

bez míru? ```

365 Ó má podezřívavá mysli, ...

```

Ó má podezřívavá mysli,

jakkoli široce

otevřeš svá ústa,

nebudeš moci pohltit

mírové květy mého srdce.

```

366 Náš svět dozajista potřebuje...

```

Náš svět dozajista potřebuje

duchovní dospělost

dříve, než bude Bohem požehnán

mírem nekonečným. ```

367 Ne z vnějších dějin světa, ...

```

Ne z vnějších dějin světa,

ale jen z vnitřních odhalení Boha

můžeme mít mír.

```

368 Hrdinou vnějšího bojiště...

```

Hrdinou vnějšího bojiště

je atomová bomba.

Hrdinou nejvyšším bojiště vnitřního

je mír. ```

369 Úzkosti si nemohou koupit mír, ...

```

Úzkosti si nemohou koupit mír,

avšak mír si snadno může koupit a kupuje úzkosti. ```

370 Nechci vědět...

```

Nechci vědět,

co dělá Nebe,

avšak chci vědět,

zda země upřímně pláče

pro sestoupení míru.

```

371 Když se ptám Boha...

```

Když se ptám Boha

na cestu do Nebe,

říká mi okamžitě,

abych šel a zeptal se míru. ```

372 Když dávám Bohu...

```

Když dávám Bohu

nejzvláštnější dar mého srdce:

mír,

Bůh mi dává

nejdokonalejší dar Svého Života:

dokonalost. ```

373 Pohrdání světem...

```

Pohrdání světem

nedává mému životu

ani trošku míru.

```

374 Pochyby o světě a podezřívání světa...

```

Pochyby o světě a podezřívání světa

nedávají mému životu

ani špetku míru.

```

375 Přijetí světa, zájem o svět, ...

```

Přijetí světa, zájem o svět,

trpělivost se světem, soucit se světem

a jednota se světem

dávají mému životu

srdce fontány míru.

```

376 Můj Pane, jsi něčím unaven...

```

Můj Pane, jsi něčím unaven?

„Ano mé dítě, jsem.

Jsem unaven těmi,

kteří pokrytecky mluví o světovém míru.“ ```

377 Radost přichází...

```

Radost přichází

z poznání něčeho velmi zvláštního.

Mír přichází

ze stanutí se seberozdávajícím fontánovým srdcem. ```

378 Můj Pán Nejvyšší mi říká...

```

Můj Pán Nejvyšší mi říká,

že radost je mé přirozené právo

v mém vnějším světě rozpínajícího se zasvěcení.

Můj Pán Nejvyšší mi říká,

že mír je mé přirozené právo

v mém vnitřním životě stoupající aspirace. ```

379 Mír je božsky skutečný...

```

Mír je božsky skutečný

a nanejvýš dokonalý

v náručí mé naděje na realizaci Boha.

```

380 Bůh žehná mému srdci každý den...

```

Bůh žehná mému srdci každý den

novou dávkou míru,

avšak běda,

má násilná mysl neposlušnosti Bohu

jej každý den zcela zničí.

```

381 Včera jsem byl...

```

Včera jsem byl

svou myslí okouzlenou mírem.

Dnes jsem

svým srdcem vzývajícím mír. ```

382 Ne změněním zdání...

```

Ne změněním zdání

vnějšího života,

ale zdokonalením skutečností

vnitřního života

můžeme my všichni mít mír.

```

383 Bůh se neobává...

```

Bůh se neobává,

když nás vede mír

k našemu nejvyššímu cíli.

```

384 Má naděje doufá...

```

Má naděje doufá

v jeden den navíc.

Můj mír touží

po Boží Věčnosti a Boží Nekonečnosti. ```

385 Píseň míru...

```

Píseň míru

je jedinou písní,

kterou tento náš svět

dosud nedokázal zazpívat

dokonale.

```

386 Mír...

```

Mír

není, když se smrt

blíží.

Mír

je, když se mé nepodmíněné

odevzdání Bohu

blíží.

```

387 Vycházející slunce...

```

Vycházející slunce

žehná mé mysli

radostí.

Zapadající slunce

žehná mému srdci

mírem. ```

388 Mír necítím, ...

```

Mír necítím,

když si toužím odpočinout

od světa.

Mír cítím,

když toužím aspirovat

pro svět. ```

389 Mír...

```

Mír

nepadá

z křídel noci.

Mír

padá

z oka slunce. ```

390 Když mé srdce ukazuje...

```

Když mé srdce ukazuje

a dává Bohu, co má:

odevzdání,

Bůh ukazuje

a dává mé mysli, co má On:

Mír. ```

391 Mysl, jež se raduje...

```

Mysl, jež se raduje

z promluv o světové válce,

nebude mít nikdy snílka o míru

za svého posluchače. ```

392 Uvědomování si skutečnosti...

```

Uvědomování si skutečnosti

není mír.

Ztělesnění skutečnosti

je mír. ```

393 Konečně jsem objevil...

```

Konečně jsem objevil,

že jedinou cestou, jak mít mír

v sobě,

je hodovat očima

na Kráse Soucitu mého Pána.

```

394 Jen...

```

Jen

v květinovém srdci aspirace

může se člověk skutečně modlit

pro mír. ```

395 Jen...

```

Jen

v překrásném srdci vnímavosti

může člověk mít

skutečný mír. ```

396 Běda, jaký jsem pošetilec....

```

Běda, jaký jsem pošetilec.

Každý den hledám mír

v neprostupných hvozdech své mysli.

```

397 Mír ignorující vůdci světa...

```

Mír ignorující vůdci světa

selžou jeden po druhém —

každý z nich.

```

398 Univerzální jednota...

```

Univerzální jednota

je definitivním návratem

k transcendentálnímu míru.

```

399 Pokaždé, ...

```

Pokaždé,

když mám čistou myšlenku

ve své mysli,

anděl míru z Nebe

sestupuje do mého života.

```

400 Bůh žádá jen Svůj Mír...

```

Bůh žádá jen Svůj Mír

a nikoho jiného,

aby namaloval vždy přesahující krásu

jeho Vesmíru. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 4, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_4