11.

```

Modlím se,

abych nepodcenil

Boží Lásku ke mně.

```

From:Sri Chinmoy,Můj život modlitby, mé srdce meditace, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/plm