Když lidé, kteří dřív nikdy nemeditovali s duchovním Mistrem, přijdou na veřejnou meditaci, co by měli dělat, aby vstoupili do jeho vědomí?

Sri Chinmoy: Nejprve by měli cítit, že duchovní Mistr je upřímný člověk. Potom, pokud dokážou jít o krok dále, by měli cítit, že je světec. Světec je ten, kdo si vytvořil čistotu v celém bytí. Mají-li pocit, že vlastní a ztělesňuje čistotu, potom dalším krokem je pro ně cítit přítomnost čistoty uvnitř a kolem sebe. Nakonec by se měli pokusit vstoupit do moře čistoty, kterou Mistr přinesl dolů a kterou ztělesňuje. Když už vidí, cítí a jsou dychtiví vstoupit do moře čistoty, potom získají vše, nutně získají Mír, Světlo, Blaženost a všechny božské vlastnosti podle své vnímavosti. Ale jestliže zde není žádná čistota, jestliže nevidí čistotu uvnitř a vně duchovního Mistra, potom je pro ně nemožné cokoliv přijmout. Protože jsem duchovní člověk, ti, kteří přicházejí se mnou meditovat, by měli přicházet s upřímností a měli by cítit mou prostotu, mou upřímnost, mou čistotu. Tyto věci jsou na lidské úrovni. Jestliže někdo cítí, že jsem prostý, jestliže někdo cítí, že jsem upřímný, jestliže někdo cítí, že jsem čistý, potom dokáže získat cokoliv, co Nejvyšší skrze mne nabízí.

From:Sri Chinmoy,Řeka čistoty vítězí, Madal Bal, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/prw