Jak můžeme najít trvalý mír?

Sri Chinmoy: Moje první báseň v angličtině zní takto:

„Moře míru, radosti a světla

za svým dosažením já znám.“

Téměř každý aspirant cítí, že na úsvitu svého duchovního života je mír za jeho dosažením. Mysl nás neustále vyrušuje. Ve vnitřním i vnějším světě nás mysl neustále přivádí z jednoho místa na jiné, z jednoho předmětu na druhý. Ale přijde den, kdy ve vnitřním životě ucítíme, že nemůžeme dosáhnout ničeho cennějšího než míru.

Je to mír, co působí ve vnitřním a vnějším světě v životě aspiranta. Nakonec přijde den, kdy nebude moci oddělit sám sebe od míru. Nyní pláče pro mír. Nemá mír zde, tam nebo kdekoliv jinde. Ale stejně jako stoupající plamen aspirace uvnitř něj získává možnost dosáhnout to nejvyšší, vnitřní mír v něm začne pracovat nanejvýš intenzivně a nanejvýš mocně. Potom si jednoho dne všimne, že se zabydlel v moři míru; nikdy už nemůže být od míru oddělen. Jeho bytí, vnitřní a vnější, je zaplaveno mírem. To, co pro tuto zkušenost potřebujeme, je aspirace. Aspirace je klíč.

From:Sri Chinmoy,Dokonalost a překonávání, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pt