Když si člověk pamatuje některou svou předchozí inkarnaci, pamatuje si na ni jako na celek, anebo pouze na její negativní části?

Sri Chinmoy: Musíte vědět, že když je náš pokrok pomalý a my si to plně uvědomujeme, ztratíme veškerý zájem. To platí dokonce i po přijetí duchovního života. Řekněme, že jste před třemi nebo čtyřmi roky přijali duchovní život. Vaše naděje bude realizovat a projevit Boha po patnácti nebo šestnácti letech. Ale pokud jste na konci vaší inkarnace nerealizovali Boha, pak se budete cítit špatně. Pokrok je tak pomalý. Tím, že si v této inkarnaci plně všechno uvědomujete, snažíte se realizovat Boha a vidíte, jak je duchovní cesta těžká. V předchozích inkarnacích jste možná nepřijali duchovní život, takže jste si nebyli vědomi toho, jak pomalý byl váš pokrok. Pokud vůbec nevíte o existenci duchovnosti, jak budete dělat nějaký uspokojivý pokrok?

Co se děje, když neděláte uspokojivý pokrok? Cítíte se špatně, protože tehdy převažují negativní síly. Do jisté míry máte pozitivní sílu; proto stále jdete vpřed. Ale pak, když začnete srovnávat svůj život touhy se svým životem aspirace, máte pocit, že převažuje život touhy a že nemáte žádnou nebo jen velmi malou aspiraci. Musíte ale cítit, že ve vás je určitě něco pozitivního; jinak byste v této inkarnaci nevstoupili do opravdového duchovního života.

Pokrok však může být velmi, velmi pomalý, a když si uvědomíme, jak je pomalý, zaujmeme negativní postoj. Odradí nás to a myslíme si: „Oh, strávil jsem tak dlouho — čtyři sta nebo pět set let — jen abych přišel do duchovního života. Trvalo mi stovky a stovky let jen přijít do školy, a teď budu muset studovat bůhví kolik let!“ Je to jako kdyby někdo šel celou cestu z Indie do Ameriky do Boží školy, a když ji uvidí, uvědomí si, že tam bude muset studovat mnoho let. Takže když budete mít tento postoj, duchovní život vás může zklamat a odradit. Ale to je špatný postoj. Právě nyní nemyslete na cíl. Myslete jen na další krok. Přemýšlejte o tom, co musíte udělat dnes. Tímto způsobem budete pomalu a stále postupovat.

From:Sri Chinmoy,Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/re