Pomohou nám zážitky z minulosti porozumět současné situaci?

Sri Chinmoy: Vždycky říkám, že minulost je prach, minulost je prach. A chci znovu opakovat, že minulost je prach. Nechme minulost pohřbenou v zapomnění. Minulost nikomu z nás nedala realizaci, realizaci Boha. Je to přítomnost, která ji každému z nás dá. Je to poselství zlatého zítřka, které vstoupí do přítomnosti a změní náš život uvnitř i vně. Každý nový rok znamená pokrok a tento pokrok nikdy neskončí. Naše cesta je věčná. Naším cílem je stále se překonávající svět Za.

From:Sri Chinmoy,Realizace duše a projevení cíle, (knižně nevydáno), 1997
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/rsg