Je tento stav trvalý, nebo může odejít, když se neprocvičuje?

Sri Chinmoy: Se samádhi můžete sestoupit, ale nikdy neztratíte osvobození. Vrostli jste do něj. Nemůžete ztratit Světlo, když jste se Světlem stali.

From:Sri Chinmoy,Realizace duše a projevení cíle, (knižně nevydáno), 1997
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/rsg