Jak můžeme sloužit Nejvyššímu?

Sri Chinmoy: Prosím ciťte, že nejdůležitější věci musí být na prvním místě. Když časně ráno vstáváte, pokuste se okamžitě myslet na Nejvyššího. Je to první věc, kterou byste měli udělat. Potom myslete na běžné věci. Děláte dvacet, třicet nebo čtyřicet věcí denně. Před každou věcí byste se měli pokusit pamatovat na Nejvyššího. Trvá to pouze minutu. Před jídlem myslete na Nejvyššího. Poté co jste mluvili s jedním člověkem a chystáte se mluvit s někým jiným, meditujte minutu. A jestliže vidíte, že nemáte čas, potom se snažte meditovat, jakmile máte volno. Pokaždé, když měníte činnost, meditujte minutu na Nejvyššího. Vaše meditace by měla být oduševnělá a ne mechanická. Přejete-li si, aby vám Nejvyšší neustále pomáhal a provázel vás, připomeňte si Ho pokaždé, když přijdete do kontaktu s lidskou bytostí nebo předmětem.

From:Sri Chinmoy,Loď služby a převozník lásky, část 1, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sbl_1