Jaký bychom měli mít postoj k pomoci druhým?

Sri Chinmoy: Když pomáháte druhým, měli byste cítit, že pomoc, kterou dáváte, nepřichází od vás. Nejste to vy, kdo pomáhá, provází nebo tvaruje určitého člověka: je to váš Vnitřní Pilot. Musíte se stát pouhou cestou. Když se někoho dotýkáte nebo když s někým mluvíte, ciťte, že jste pouze cestou.

Řekněme, že neznáte pravdu, ale máte aspiraci a o někoho upřímný zájem. Chcete mu pomoct, ale nevíte, co říct. V tuto chvíli nevytvářejte myšlenku, jak mu pomoct nebo co mu říct, nebo jak dosáhnout pravdy. Učiňte svoji mysl prázdnou nádobou. Potom nechte tuto nádobu naplnit Božím Světlem a Moudrostí a jen ji s ním sdílejte. Jak to můžete provést? Můžete to provést jen skrz neustále odevzdání.

Pochopit slovo odevzdání je nanejvýš obtížné, jakmile se však začnete odevzdávat, uvidíte, že je to velmi snadné. Odevzdáváte se Nejvyššímu, části ve vás samotných, která vám zůstává stále skrytá. Odevzdání neznamená, že se odevzdáváte třetí osobě, někomu, kdo je vám cizí a kdo vás využije svým vlastním způsobem. Ne! Jste to vy, kdo vstupuje do svého vlastního nejvyššího a nejhlubšího a jakmile toto uděláte, můžete nechat nejvyšší a nejhlubší proudit skrze vás, abyste pomohli pomoct jinému člověku.

Můžete a měli byste pomáhat lidem, ale když pomáháte, ciťte, že jste pouze nástrojem - cestou - a ne tím, kdo vykonává. Pokud zaujmete postoj toho, kdo vykonává, nehledě na to, jak můžete být duchovně vyspělí, vaše pomoc nebude mít žádný smysl. Ale když cítíte, že jste nástrojem, potom jste kdykoliv oprávněni pomoct. Také musíme vědět, zdali máme skutečně co nabídnout. Někteří lidé mají velká ega, a s nimi chtějí pomáhat. Jsou také jiní lidé, kteří mají spontánní pocit, že musí pomáhat lidem. Není to kvůli jejich egu, ale také dělají chybu, protože nejednají jako vědomé nástroje Nejvyššího. Dále je zde třetí kategorie lidí, ti, kteří mají kapacitu a kteří jsou neustále vedeni Božským, Nejvyšším. Pomáhají a slouží lidem, protože to, aby pomáhali, pochází od Boha.

Co se týče tebe, měl bys pokračovat a pomáhat lidem, ale pouze s myšlenkou, že vždy zůstaneš věrný svému věčnému Zdroji, svému vnitřnímu Zdroji. Buďte prosím věrni své vnitřní věci a vnitřní kapacitě. Poznejte, jak dalece můžete člověka vést a jak dalece za něj můžete nést zodpovědnost. Když někomu pomáháte, snažte se také, prosím, podívat na úplný konec. Jinak dnešní pomoc bude zítra přeměněna na větší a obtížnější problémy.

From:Sri Chinmoy,Loď služby a převozník lásky, část 1, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sbl_1