Pokud je člověk v zásadě filantrop, ale je neúspěšný v dosažení realizace Boha, jaká bude jeho duchovní role poté, co zemře?

Sri Chinmoy: Pokud nehledáme Boha, potom Ho nikdy nerealizujeme. Filantrop nikdy nebude moci realizovat Boha, dokud vědomě nevstoupí na duchovní cestu. Může být upřímný, může pomáhat druhým, může udělat dobré věci pro zbytek světa; ale pro realizaci, Boha to nestačí. Pro realizaci Boha musíme mít aspiraci. Abychom skutečně vnitřně sloužili lidstvu, musíme od Boha získat božské kvality. Jestliže nemáme tyto božské kvality, co lidstvu můžeme nabídnout? Ti, kteří skutečně pomáhají lidstvu, tak činí na výslovný příkaz Boha.

From:Sri Chinmoy,Loď služby a převozník lásky, část 1, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sbl_1