Když si někdo s tebou rozvine velice blízkou jednotu, mohlo by tě to nějak zranit, nebo ti to nějak prospěje?

Sri Chinmoy: Kdysi jsem byl hledajícím. Potom jsem se dostal na pokraj realizace Boha. Poté jsem realizoval Boha. Nebyl snad Bůh šťastný pokaždé, když jsem udělal pokrok a nebyl snad hrdý, když mohl vložit část svého těžkého břemene na moje bedra? Když syn vyrůstá, dostává se stále více a více do souladu s otcovým vědomím, s jeho schopnostmi. Půjdete-li výše a výše a vybudujete-li si se mnou vnitřní spojení, přirozeně k vám budu mít větší důvěru, a budu vám moci svěřit určitou část mých odpovědností.

V mé vlastní rodině bratr Chitta studoval a studoval. Nakonec mu náš otec předal veškerou odpovědnost za celou naši rodinu. Právě takto realizované duše přijímají Boží odpovědnost. Zraní to Boha? Naopak, Bůh je velice šťastný, velice hrdý na realizované duše a je velice hrdý Sám na Sebe, že jim k tomu dal schopnosti. On je vedl a formoval. To byl důvod, proč přišly na zemi. Chtějí Mu pomoci naplnit Jeho Kosmický Sen. Jak by Ho mohly zranit? Chtějí snad Bohu odebrat nějaké Jeho schopnosti? Bůh je nekonečný. Myslíte si, že když se s Ním ztotožníte, že Mu odeberete veškerou Jeho Kosmickou Energii, Světlo nebo Sílu, a že Ho to zruinuje? Naopak, Bůh bude mít větší jistotu, že vám může svěřit určitou část Své odpovědnosti.

Když vás požádám, abyste pro mě něco udělali, přebíráte určitou část mé odpovědnosti. Pracují-li žáci na manifestačních projektech, svěřuji jim svoji důvěru. Jak by mě mohli zranit? Zraňují mě, jenom když jsou žárliví nebo nejistí, nebo když mezi nimi panuje rivalita. Ale tak otázka nestojí. Je-li někdo schopen pozvednout své vědomí a vybudovat si blízkou vnitřní komunikaci s Mistrem, Vnitřním Pilotem nebo Nejvyšším, bude si ho vážit a bude ho obdivovat vlastní duše, bude si ho vážit Mistr a Nejvyšší, protože tento člověk je nyní připraven převzít určitou odpovědnost od Mistra, právě takovým způsobem, jakým já přebírám odpovědnost od Nejvyššího. Vybuduje-li si někdo se mnou jednotu, jenom mi tím pomáhá.

Jakmile si takový člověk vybuduje jednotu s Mistrem, musí být velice vděčný, velice vděčný. Pokud z nějakého důvodu jeden den trpí, musí si říci: „Je to pro moje dobro.“ Jestliže někdo dělal v duchovním životě pokrok a teď čtyři nebo šest měsíců cítí, že žádný pokrok nedělá, musí to přijmout duchovním způsobem.

Člověk může zaujmout dva postoje. Můžete říci: „Ach, napadly mne nepřátelské síly. To je důvod, proč nedělám žádný pokrok a můj Mistr spí. Je jasné, že se o mě nezajímá.“ To je jedna odpověď. Nebo můžete říci: „Můj Mistr ví všechno. Jestli jsem odhodlán zůstat opravdu blízko při mém Mistrovi, On nedovolí nepřátelským silám, aby mě napadly. Ale pokud záměrně odejdu od svého Mistra, On řekne nepřátelským silám: ,Dělejte si, co chcete.‘“

Pokud Mistr vidí, že si někdo vedl dobře tři nebo čtyři roky a dělal pokrok, protože dostával zvláštní potravu — Mistrovu náklonnost a lásku — může říci: „Když mu teď tuto potravu nedám, uvidíme, kolik má lásky, oddanosti a odevzdání, jakou jednotu si vybudoval.“ Mistr je ten, kdo vám má dát mango a on je také tím, kdo vám ho dát nemá. Jestliže vám dá mango, myslíte si, že jste Jej potěšili a On potěšil vás. Nedá-li vám mango, můžete mít pocit, že jste Jej znechutili, že jste udělali něco špatného. Ne. Mistr to může udělat proto, aby zvětšil vaše odevzdání a jednotu.

V té chvíli musíte cítit: „Trénuje mě. Včera se na mě usmál. Dnes se na mě možná mračí. Musím pokračovat ve svých denních modlitbách a meditacích, ve své lásce, oddanosti a odevzdání. Já vím, že ať mi dává cokoliv, je to pro moje vlastní dobro.“ Pokud se dostanete na jistou vyšší úroveň, budete schopni říci „Je to pro moje dobro.“ Je-li naproti tomu vaše úroveň velmi nízká, nikdy to nebudete schopni říci. Musíte se v duchovním životě dostat na určitou úroveň. Potom budete schopni říci: „Včera mi dal Mistr něco zvláštního. Když mi to dnes nedává, je to pro moje vlastní dobro. Mistr ví vždy nejlépe, co má dělat.“

Dokáže-li člověk komunikovat s Mistrem na vnitřní úrovni, nikdy ho to nezraní. Naopak, pomáhá Mistrovi. Otec v rodině vychovává a vychovává své děti. Jakmile děti převezmou na sebe odpovědnost, je velice šťastný. Děti cítí jeho lásku.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 31, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_31