15. Umělec-člověk ve mně říká: …

```

Umělec-člověk ve mně říká:

„Co je dokončeno, je dokončeno.

Co je úplné, je úplné.“

Božský umělec ve mně říká:

„Nic nemůže být natrvalo dokončeno,

nic nemůže být úplně úplné,

protože ve vnitřním světě

dnešní cíl

a dnešní dokonalost

jsou startovací čarou pro započetí

nové cesty

a spatření tváře nového úsvitu.“

Zde je poselství mého umění:

Sebepřekonání je životem,

srdcem, dechem a duší

mého umění. ```

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 3, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_3