Jak můžeme získat stejný duchovní přínos hraním tvé hudby, jako získáváme zpíváním tvých písní?

Sri Chinmoy: Existuje velice jednoduchá, účinná cesta. Zatímco hrajete moji hudbu, musíte vnitřně zpívat melodii písně, ne nahlas, ale nanejvýš mocně. Buďto vy sami musíte v tichosti zpívat, nebo musíte cítit, že to dělá někdo jiný — vaše vlastní duše nebo nanejvýš talentovaný zpěvák, jehož hlas hluboce oceňujete a obdivujete.

Jestliže můžete cítit, že nanejvýš oduševnělý, mocný hlas zpívá melodii, kterou hrajete, pak tento oduševnělý zpěv vstoupí do vaší hudby a učiní ji velice sladkou. Dám vám příklad. Když ráno hraji „Invocation“, vnitřně ji celou zpívám. Když v tichosti zpívám, získám daleko více, než když pouze hraji a nezpívám. Mnohokrát, mnohokrát, když hraji „Invocation“, získám takovou radost, jestliže uvnitř slyším svůj hlas. Jakmile zpívám „Supreme, I bow to Thee, I bow“, celý můj vnitřní a vnější svět nabízí svoji aspiraci a oddanost.

Je obrovský rozdíl mezi zpíváním mých písní nanejvýš oduševněle a zpíváním obyčejným způsobem. Když zpíváte mé písně oduševněle, mé srdce se doslova rozpouští. A naopak, když zpíváte stejné písně jako papoušek, když tvoříte pouze melodii a slova, je to tak velký rozdíl! Je to takový rozdíl jako mezi osvícením srdce a mentálním porozuměním mysli.

Většinou když žák-hudebník hraje moji hudbu, vidím, že jeho mysl pracuje více než jeho srdce. Jestliže ale cítíte, že vaše duše nebo nějaká vaše vnitřní bytost nanejvýš zbožně zpívá melodii, pak rozhodně získáte užitek. Stejně tak, pokud můžete být víc zbožní a oduševnělí, zatímco hrajete moji hudbu, získáte ze svého vystoupení daleko větší duchovní užitek. Přirozeně je pro vás nejlepší, můžete-li dělat obojí. Pokud dokážete hrát oduševněle a zároveň cítit, že vaše duše zpívá melodii, je to jako používání obou rukou namísto jedné — získáte větší užitek.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 1, Sri Chinmoy Centrum, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_1