Jak bychom mohli mít více síly srdce?

Sri Chinmoy: Jenom tak, že budete opakovat: „Já jsem srdce, já jsem srdce, nejsem mysl.“ Vlastnostmi síly srdce jsou čistota, krása a pocit jednoty. Pomyslíme-li na chrám, pomyslíme ihned na oltář, který je uvnitř. Myslíme na květiny, svíčky a podobně, které jsou na oltáři. Jinak by chrám byl jako každý jiný dům. Ale když řekneme „chrám“, okamžitě cítíme v našem těle, v nervech, v naší bytosti něco čistého. Něco zvedá naše vědomí. Co je to? Jsou to svíčky, vonné tyčinky a květiny na oltáři. V tu chvíli myslíme na cokoli, co je spojeno s čistotou.

Když myslíme na sílu srdce, přesně stejným způsobem cítíme, že nejvýznamnějším pokladem, které má srdce, je čistota. Když myslíte na mysl, čistotu v ní nenajdete. Vybaví se vám jenom zmatek nebo nadřazenost — mysl říká, že jste buď k ničemu, nebo že zbytek světa na vás žárlí. Nikdo nechce cítit nebo vybudovat jednotu s myslí. Dobrými vlastnostmi mysli jsou vyrovnanost, jasnost a osvícení. Ale ty jsou velmi vzácné.

Takže když myslíte na sílu srdce, nejprve musíte myslet na sílu čistoty. Co nám dává bezprostřední pocit čistoty? Kterákoli květina, kterou máte nejraději — růže, lotos, nebo nějaká jiná květina. Musíte cítit, že se nadechujete krásy a vůně květiny, kterou máte nejraději. Snažte se ji prosím představit uvnitř svého srdce. Nejprve ciťte, že ta květina tam je. Potom si ji představte v srdci. Představivost má svoji vlastní realitu. Jakmile si představujete, že uvnitř vás je květina, růže nebo jakákoliv jiná květina, snažte se cítit její vůni. Po patnácti minutách, nebo po půl hodině, nebo i po několika dnech, se snažte cítit, že květina ve vašem srdci je nyní neviditelná. Nemusíte tu květinu vidět, nemusíte ji cítit, ne. Jakmile pomyslíte na své srdce, uvidíte, že se z něj stala ta nejkrásnější květina, nejkrásnější růže.

Abychom tedy získali sílu srdce nebo si ji uvědomili, nejprve si musíme rozvinout sílu čistoty. A uvnitř čistoty je jednota. Čistota přijme každého. Dítě je čisté — proto přijímá každého. Květina je čistá — každému dovoluje obdivovat její krásu.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 34, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_34