Část I

SCA 114-124. 2. dubna 1988 byl Sri Chinmoy pozván, aby meditoval se sestrami a matkou představenou benediktýnského kláštera Heiligenkreuz v Churu nedaleko města Zug ve Švýcarsku. Potom odpovídal na jejich otázky. Přepis tohoto setkání následuje

Meditace v klášteře Heiligenkreuz

Sri Chinmoy: Z hloubky svého srdce bych rád vyjádřil nejoduševnělejší vděčnost Matce představené a sestrám tohoto kláštera za to, že mi daly požehnanou příležitost, abych se modlil a meditoval v jejich krásné a dušeplné kapli. Matka představená: Připomíná mi to mou návštěvu v Jižní Koreji, kde máme rovněž sestry. Setkali jsme se tam s buddhistickými mnichy a snažili jsme se sblížit při společné meditaci.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4