Jak můžeme lépe projevit mír a radost, jež cítíme při meditaci v našem každodenním životě?

Sri Chinmoy:: Ze své modlitby a meditace získáme pevný mír, radost a lásku. Když dokážeme vidět Boha Stvořitele a Boha Stvoření jako jedno, jestliže dokážeme cítit toho samého Otce uvnitř každého srdce, budeme považovat celý svět za svůj vlastní. Potom budeme přirozeně inspirováni nabídnout našim bratrům a sestrám mír, radost a lásku, kterou jsme získali shůry. Radost a mír, které jsme získali od Nejvyššího, můžeme nabídnout Nejvyššímu v druhých srdcích naší zasvěcenou a nezištnou službou.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4