Nemyslím si, že by sportovci na Západě v minulosti považovali sport za něco, co je dovede k osvícení!

Sri Chinmoy: Ne, to neříkám. Sport pouze pomáhá. Musíme vědět, jak velký důraz na sport klademe. Naším cílem není stát se největšími atlety světa. Naším cílem je mít dobrou fyzickou kondici a kvůli ní se budeme věnovat takovému sportovnímu úsilí — běhání, skákání, hodu koulí nebo tenisu — které k tomu potřebujeme. Naším cílem je nezanedbávat tělo jako takové. Jak bychom mohli zanedbávat tělo, když se oduševněle modlíme a meditujeme? Je to jeden z pěti členů naší rodiny — tělo, vitálno, mysl, srdce a duše. Budeme se modlit pomocí srdce, budeme meditovat a potom, když je potřeba aktivita těla, nebudeme ji zanedbávat. Každému členu rodiny musíme věnovat odpovídající pozornost. Když věnujeme pozornost jenom jednomu členovi rodiny, nebudou snad ostatní smutní? Má-li otec pět dětí, musí věnovat pozornost všem pěti.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 34, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_34