Jaký je rozdíl mezi modlitbou a meditací?

Sri Chinmoy: Když se modlíme, žádáme o něco a něco dobrého a božského získáme: Boží Ochranu, Soucit, Lásku a Požehnání. Ale pokud meditujeme, těmito věcmi se stáváme. Získáváme shůry Boží Soucit, Lásku, a tak dále a splyneme s nimi. Jakmile se jednou staneme těmito věcmi, je naší povinností dát je svým bratrům a sestrám ve světě.

Nemůžeme ale dát, dokud se napřed nestaneme. Modlitba a meditace jsou rovnocenně nezbytné. Když se modlíme, získáváme; když meditujeme, stáváme se. Potom, jakmile se jednou staneme, považujeme Boha Stvoření za své vlastní a dáváme zpět Bohu Stvoření vše, co jsme obdrželi od Boha Stvořitele.

Je to jako jít do zahrady a trhat krásné květiny. Položíme tyto květiny na oltář a modlíme se k Pánu Ježíši Kristu. Zatímco se modlíme, vůně a Božskost této květiny do nás vstoupí a v hloubi našeho srdce se staneme touto vůní a Božskostí. Potom, když vyjdeme ven na ulici, lidé v nás něco vidí a cítí, přestože nemusí vědět, co to je. A to, co v nás vidí a cítí, od nás také získávají. Když nás vidí, vstupují do zahrady našeho srdce, kde i oni mohou získat krásu a vůni těch nejkrásnějších květin.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4