Jaký je duchovní význam modré barvy?

Sri Chinmoy: Z duchovního hlediska má modrá barva několik významů. Především značí modrá rozlehlost nekonečna. Lidské bytosti jsou plné obav, žárlivosti, strachu, pochyb a různých jiných negativních vlastností, které nás neustále spoutávají. Zároveň máme ale hluboko uvnitř nás rozlehlost. Když se podíváme na rozlehlou oblohu nebo rozlehlý oceán, cítíme naší vlastní vnitřní rozlehlost. Skrze modlitbu a meditaci jsme schopni se osvobodit od našeho strachu, obav a dalších omezení a stát se jedním s rozlehlostí uvnitř nás.

Modrá může být rovněž převažující barva naší osobní aury. Každá lidská bytost má auru. Skrze svou auru projevujeme svou Božskost. Obyčejní lidé, kteří se nemodlí a nemeditují, mají pouze jednu auru. Ale lidé, kteří se modlí a meditují a stávají se duchovně vyspělými, jsou Bohem požehnáni více než jednou aurou.

Modlím se a medituji od svého dětství. Bůh mě tedy ze svého nekonečného Soucitu požehnal několika aurami. Ale ta nejdůležitější a nejvýznamnější aura je v mém případě modrá. Je to právě skrze tuto barvu, jak nabízím lidstvu mír, radost, lásku a dobrou vůli.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4