Vyrůstal jste jako křesťan, nebo jako hinduista?

Sri Chinmoy: Do věku jedenácti let jsem byl vychováván jako hinduista. Potom jsem se přidal k duchovní komunitě, kde jsem se modlil a meditoval co nejupřímněji a nejoduševněleji a řekl si: „Jediné, co nyní mám, je upřímná láska k Bohu.“ Hinduismus, křesťanství, judaismus, islám a všechny ostatní náboženství jsou domy. Každý je narozen v určitém domě, ale po určité době dům opustíme a vyjdeme do světa, kde se stýkáme s ostatními bratry a sestrami. Pokud se mě dnes někdo zeptá, jaké je mé vyznání, neodpovím, že hinduismus. Řeknu, že mé vyznání je trvalá, vědomá a bdělá láska k Bohu. Naše láska k Bohu je živoucím dechem v nás, a toto je naše univerzální náboženství.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4