Je tedy pro vás Kristus něco jako prorok nebo někdo jako Gándhí?

Sri Chinmoy: Kristus a Gándhí nemohou být dáni na stejnou úroveň. Jejich jména nemohou být ani vyslovena jedním dechem. Gándhí byl vůdce trpící Indie, světec; Kristus je Spasitelem celého světa. Porovnávat Krista a Gándhího je jako srovnávat oceán s jedinou kapkou vody. Krišna, Buddha, Kristus a několik dalších jsou pro mě jedním, mají jen rozdílná jména. Před více než sedmi tisíci lety poslal Bůh na zem svého syna a dal mu jméno Krišna. Po určité době poslal na zem téhož syna a dal mu jméno Buddha. Před dvěma tisíci lety poslal znovu svého syna a dal mu jméno Kristus. Oni jsou ale všichni zcela jedním, jen přišli v různých dobách, aby spasili a pozvedli vědomí lidstva. Nebeský Otec je seslal dolů, aby donesli lidstvo k Jeho nejvyšším Výšinám.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4