Věříte v reinkarnaci?

Sri Chinmoy: Ano, věřím v reinkarnaci. Bůh chce, abychom jej realizovali. Bůh chce, abychom byli dokonalí. Realizovat to Nejvyšší nebo stát se dokonalými však nemůžeme v jedné inkarnaci. Před třiceti či čtyřiceti lety jsme měli, řekněme, spoustu tužeb. Potom jsme vstoupili do života aspirace a začali se modlit a meditovat. Zpočátku jsme měli velmi malé množství míru, radosti a lásky. Postupně ale vzrůstalo. Zároveň nás začaly opouštět naše touhy. Začali jsme své touhy zmenšovat a zvětšovat svou aspiraci po světle, míru a dalších božských kvalitách. Tento proces však nemůže být dokončen v jediném životě. Abychom realizovali Boha a stali se dokonalými, musíme se vracet na zem mnohokrát. Proto je reinkarnace nezbytná.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4