Křesťané věří, že protože Kristus umřel na kříži, dojdeme všichni po smrti spásy. Jak to vidíte vy?

Sri Chinmoy: Když byl Kristus na kříži, stal se neoddělitelně jedním s lidským utrpením, spoutaností a nevědomostí a to vše vynesl do nejvyššího světa. V té době bylo lidstvo na určitém stupni vývoje. Ale stvoření se nezastavilo; Bůh tvoří stále. Dokud pokračuje tvoření, nevědomost se objevuje znovu a znovu. Když hovoříte o tom, že Bůh nám nabídl spásu, mluvíme o spasení od hříchu. Řekněme, že jsme dosáhli spásy a nemáme už žádné hříchy. Tohle ale nestačí, protože hřích není jediná špatná síla, kterou máme uvnitř sebe. Je to pouze jeden aspekt nevědomosti. Máme spoustu špatných vlastností a všechny musí být přeměněny ve vlastnosti dobré. Musíme vyrůst z našeho pozemsky spoutaného života tužeb do nesmírnosti našeho skutečného já. Proto musíme být úplně osvobozeni od nevědomosti. V naší filozofii slovo „hřích“ vůbec nepoužíváme. Hovoříme pouze o spoutanosti či nevědomosti. Protože máme nevědomost, musíme se modlit a meditovat, aby do nás vstoupilo Kristovo vědomí a osvobodilo nás.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4