_Matka představená_: Zítra navštívíte našeho federálního kancléře Flavia Cottiho. Ráda bych se na závěr zeptala, jestli tam jdete jako soukromá osoba, nebo jako duchovní vůdce.

Sri Chinmoy: Nejdu tam jako duchovní vůdce. Jsem studentem míru. Kamkoliv jdu, snažím se nabídnout lekce, které jsem se naučil z modlitby a meditace. Jdu tam jako hledající pravdy a jako milovník Boha. Protože se modlím a medituji, rád bych se s ním modlil a meditoval pro světový mír.

Jsem vám velmi vděčný, Matko představená, že jsem zde mohl být. Před dvaceti třemi lety jsem navštívil jednu kapli v Portoriku. Několik sester mě spatřilo a velmi je rozrušilo a pobouřilo, že v jejich kapli je nějaký hinduista. Šly zavolat Matku představenou. Zpočátku byla rozzlobená, že do jejich kaple vstoupil hinduista, ale když mě viděla, jak se modlím se sepnutýma rukama před obrazem Krista, řekla: „Tento člověk je oddaný našemu pánu. Odpusťme mu tedy.“ Potom mi řekla: „Nikdy se sem už nesmíte vrátit, protože jste hinduista.“

Podívejte se na nesmírnost vašeho srdce. Vy jste se narodila jako křesťanka, já zase jako hinduista, a přesto jste pro mne nalezla ve svém srdci místo. Pozvala jste mě, abych zde nabídnul bohoslužbu. Podívejte se, jak se svět vyvíjí! Jedna Matka představená mě pokárala a napadla, a vy jste mě požádala, abych zde nabídl své oduševnělé modlitby. Tohle je způsob, jak děláme pokrok a těšíme našeho Nebeského Otce.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 4, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_4