Jestliže máš v každodenním životě problémy s lidmi, jak poznáš, kdy je nejlepší zůstat tichý a kdy je nejlepší něco říci?

Sri Chinmoy: Nejlepší je se deset minut modlit a meditovat nanejvýš oduševněle. Učiň svoji mysl tak tichou, jak jen to je možné. Učiň svoji celou bytost tak tichou, že pokud by někdo upustil drobný špendlík, okamžitě bys to cítila. Pokud můžeš učinit svoji mysl naprosto klidnou na pět nebo deset minut, pak ve své meditaci jistě získáš poselství, zda bys měla navenek té určité osobě poradit nebo bys měla držet svá pyšná ústa zavřená. Odpověď musí přijít.

Pokud z nitra získáš poselství, že máš mluvit, poté potřebuješ ještě další modlitbu. Musíš se modlit za to, abys byla schopna udržet si své zbožné meditativní vědomí, zatímco budeš dávat radu, protože pak bude tvá rada účinnější. Musíš ale vědět, že možná nedokážeš tuto osobu přesvědčit. Tato osoba může být tak nebožská, že nebude záležet na tom, kolik vnitřního bohatství jí nabídneš; přestože bude tvá rada vycházet z největší hloubky tvé bytosti, nebude tě poslouchat.

Cítím, že svým žákům říkám správnou věc, ale oni mne velice často neposlouchají. Stále ale vím, že mám pravdu. Také v tvém případě, pokud získáš poselství z hloubky své meditace ve formě rady a někdo tě nebude poslouchat, pak neobviňuj sebe nebo o sobě nepochybuj. Neciť: „Ó, pravděpodobně jsem se mýlila. Poselství, které jsem získala, zřejmě nebylo správné.“ Ne, poselství bylo správné, ale tato určitá osoba nepřijímá světlo. Jestliže tě neposlouchá a ty za několik dní nebo měsíců získáš stejné poselství, můžeš se opět pokusit jí to říci.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 1, Sri Chinmoy Centrum, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_1