Minulý týden se mi zdálo, že někdo shodil na zem moji manželku a zabil ji. Nevím, jestli to bylo něco skutečného, nebo ne.

Sri Chinmoy: Kdybychom měli brát všechny naše sny vážně, skončili bychom v blázinci! Symboliku některých snů musíte ignorovat a symboliku jiných zase musíte brát vážně. Když vidíte ve snu psa, který vás následuje, znamená to, že se vaše aspirace zvětšila a že velice oddaně následujete svého Mistra. Pokud vás ovšem ten pes pokouše, znamená to, že ztrácíte víru nebo že jste ztratili víru ve svůj duchovní život nebo ve svého Mistra. Když na vás ten pes štěká, ale nekouše vás, znamená to, že vás varuje před nějakou katastrofou, která se má stát ve vašem životě. Když vidíte jelena, znamená to, že budete moci běžet ve svém duchovním životě velice rychle.

Občas můžete mít sen, ve kterém se s někým hádáte nebo s ním bojujete. Potom toho člověka ráno potkáte a on se na vás velice mile usměje a dá vám najevo velikou náklonnost a lásku. Takže mnoho snů nemá absolutně žádný základ, jsou naprosto falešné.

Když mají sny duchovní Mistři, okamžitě jsou schopni zjistit, jestli je daný sen skutečný. Duchovní Mistr nebo hledající nejvyšší úrovně si bude vědom, že sní a bude schopen vidět sen pomocí intuitivní nebo vnitřní vize. V takové chvíli je sen oddělen od vize. Je-li to inspirující sen, který se nakonec projeví, bude z něj mít radost. Ale pokud to bude odrazující sen, prostě ho odmítne. Duchovní Mistři obvykle nemají sny tak často jako obyčejné lidské bytosti. Mohou mít sen jednou za rok nebo jednou za několik let. Ale ve své nejvyšší meditaci za nimi přijde vize a oni uvidí, co se má projevit. Pokud samozřejmě Bůh chce, aby taková vize zůstala neprojevená, může to udělat. Pro Boha není nic nemožné. Takže pokud jsme moudří, musíme se ztotožnit s Boží Vůlí.

Obyčejné a neinspirující sny byste měli prostě zahodit, zahodit, zahodit. A pokud máte inspirující sen, nebuďte nazlobeni, když se neprojeví. Ve snu můžete vstoupit do zahrady a vidět krásnou květinu, ale nemusíte mít možnost květinu utrhnout, nebo vám to nedovolí zahradník, protože chce zahradu chránit. Můžete vstoupit do zahrady a obdivovat krásu a vůni květin, ale možná si je nebudete smět odnést domů — do světa skutečnosti.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 6, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_6