Proč je duše zasažena vnějšími okolnostmi?

Sri Chinmoy: Duše není zasažena. Když se dotknete inkoustu, cítíte, že vaše ruka je zasažena. Ale pokud jste moudří, abyste si ruku umyli, inkoust zmizí a vaše ruka se stane čistou. Potom, pokud se už nedotknete inkoustu, vaše ruka zůstane čistá. Ruka tak září. Všechny nebožské věci, které děláte, jsou jako ten inkoust. Pokud duše chce smýt všechny nebožské skutky fyzického, vitálna a mysli, potom to může snadno udělat. Duše má vnitřní moudrost, vnitřní světlo. Takže, právě tak jako můžete smýt inkoust z rukou, každou chvíli duše může získat své vlastní osvícení.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 7, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_7