Řekl jste, že průběh úspěšné realizace Boha je devadesát pět procent Boží Milosti a pět procent osobního úsilí. Ale pokud realizujeme Boha, říkáte, uvědomíme si, že dokonce našich pět procent byla Boží Milost. To je případ, jak může být hledající zodpovědný za svůj úspěch nebo neúspěch?

Sri Chinmoy: Když realizujete Boha, v tu chvíli uvidíte, že všechno bylo od Boha nepodmíněné. Proč jste vstával v šest hodin, abyste se modlil a meditoval, zatímco vaši přátelé a známí nevstali?

Bylo to proto, že něco uvnitř vás odpovídalo na Boží Přání nebo Boží Vůli. Bůh byl schopen vložit Svou vůli do vás, zatímco někdo jiný nebyl dostatečně vnímavý. Ve chvíli, kdy cítíte, že Boží vůle pracuje ve a skrze vás, v tu chvíli jste zodpovědní udělat plní modliteb a dušeplně co Bůh žádá. Pokud to nejste schopni udělat plní modliteb a dušeplně, potom se jen budete obviňovat.

Bůh vás nebude obviňovat, pokud neuspějete, ale Bůh vás zcela určitě obviní, pokud se nepokusíte radostně, dušeplně a sebedávajícně. Bůh vás obviní pouze, když se nebudete pokoušet s božským, sebedávajícím postojem. Jste zodpovědní pouze za cestu se správným přístupem; nejste zodpovědní za to, když se nesetkáte s úspěchem. Úspěch a neúspěch jsou u Jeho Nohou, a výsledky musíte nabízet šťastně a plni modliteb Jemu.

Co to znamená? Předpokládejme, že jste očekával, že se něco stane vašim vlastním způsobem; velmi pilně jste proto pracovali, ale nepodařilo se to. Řekněme, že jste očekávali, že vaše dcera složí řidičský průkaz, ale velmi pěkně se jí to nepovedlo. S takovou nadějí, dychtivostí a radostí jste ji učili. Pokud se chcete zachovat duchovně, když neuspěje, musíte umístit k Nohám Boha stejné množství energie nebo cítění, které jste měli, když jste doufali, že uspěje.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 7, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_7