Pokud je někdo spojený s určitým bohem nebo bohyní, ukazují tento bůh nebo bohyně zvláštní zájem pro tohoto člověka?

Sri Chinmoy: Pokud člověk vede dobrý duchovní život, zájem tam určitě je a tito kosmičtí bohové a bohyně budou pomáhat. Ve škole, ne všichni studenti mají stejný standard; učitel musí učit každého Toma, Dicka a Harryho. Ale pokud jsou tam vynikající studenti, kteří dávají učiteli radost, dá těmto studentům více pozornosti. Soukromě jim řekne: „Přijďte do mého domu. Naučím vás více.“ Ale žák třetí třídy se bude učit pouze během školních hodin. V duchovním životě také, pokud je někdo dobrý hledající, tento člověk dostane více pozornosti a vnitřního spojení od kosmického boha nebo bohyně, která ovládá jeho osud. Ale znovu, kosmický bůh má pouze omezené vedení nad člověkem; pouze Nejvyšší má plné vedení.

Na začátku kosmičtí bohové a bohyně budou hledajícímu pomáhat tolika způsoby, když se hledající modlí a medituje. Potom, když vidí, že hledající jde za jejich výšku nebo jejich sféru, v tu chvíli se postaví proti němu. Nejprve vás sytí a sytí; pak stojí ve vaší cestě. Když ale dokážete jít za ně, potom se vám znovu stanou nesmírně blízkými a pokusí se vám pomoci, protože vidí, že máte přímé spojení s Absolutním.

Stejně tak, pokud má někdo duchovního Mistra, kosmičtí bohové se neúčastní. Protože duchovní Mistr jako zástupce hledajícího má přímé spojení s Nejvyšším, Absolutním Nejvyšším, kosmičtí bohové a bohyně se stávají jako drazí příbuzní. S příbuznými neudržujeme denní spojení. Můžeme je vidět jednou za měsíc nebo jednou za šest let. Ale s naším otcem nebo matkou udržujeme spojení každý den. Takže duchovní Mistr je někdo, s kým naše duše musí udržovat denní spojení.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 7, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_7