Používáme-li srdce, víme, co je to odpuštění.

Takže jsem se modlil a meditoval. Snažil jsem se vám všem pomoci, na vnější i vnitřní úrovni. A jsem velice, velice vděčný vám všem, že jste mi dali tuto zlatou příležitost pomáhat hledajícím Boha, služebníkům Boha a milovníkům Boha uvnitř vás.

Teď bych rád přečetl modlitbu, kterou jsem vám dal včera. Mysl jí možná nepochopí, ale srdce určitě porozumí jejímu významu a smyslu. Někteří lidé používají slovo „Bůh“, já dávám přednost slovu „Nejvyšší“. Otec je pro děti „tatínkem“, pro své podřízené je „šéfem“ a pro přátele ještě někým jiným. Když je to soudce nejvyššího soudu, lidé ho oslovují „vaše ctihodnosti“. Já nejraději používám jméno „Nejvyšší“. Používám jméno „Nejvyšší“ namísto „Bůh“. Získávám mnohem více radosti, když používám toto jméno. Dítě má mnohem větší radost, když říká otci „tatínku“, než kdyby používalo jméno, kterým ho oslovují jeho přátelé. I já mám větší radost, když používám jméno „Nejvyšší“.

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší,

tvoje Novost mě neuspokojuje.

Tvoje Jednota mě neuspokojuje.

Tvoje Plnost mě neuspokojuje.

Pouze tvoje Odpuštění mě uspokojuje.

Tvoje Odpuštění mě uspokojuje plně,

nedílně a věčně,

můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

Použijeme-li srdce, budeme vědět, co je to odpuštění. Jakmile mi odpustí Nejvyšší Absolutní, jsem plně uspokojen. V opačném případě se může stát, že v tomto okamžiku jsem plně ztotožněn s Nejvyšším, ale potom můj pocit ztotožnění zmizí. Dokonce i když mi On ukáže něco nového, dokonce i když mi ukáže svoji Jednotu, svoji Nekonečnost, svoji Nesmrtelnost nebo Věčnost, nemusím být spokojen. Ale když vidím, že On mi odpustil, dostanu bezmeznou radost. V takové chvíli cítím, že jsem se opravdu stal projevením jeho Vůle. Použijeme-li mysl, nikdy tomuto poselství neporozumíme. Ale když použijeme srdce, okamžitě pocítíme jeho význam.

Hledajícímu, jenž je žákem súfického Mistra Pira Vilayata Khana: Chovám nejhlubší uznání, obdiv, úctu a lásku, lásku a lásku k mému nejdražšímu Bratrovi-Příteli Pirovi, Pirovi Vilayatovi Khanovi. On a já jsme si vybudovali velikou jednotu, neoddělitelnou jednotu, ve vnitřním i vnějším světě. Nabídl jsem mu jméno: Saumitra. Znamená to přítel, univerzální přítel, dobrý, božský a dokonalý přítel, přítel univerzálního vědomí. Před mnoha lety jsem byl u něj na návštěvě s mými studenty, kteří mu zazpívali píseň, kterou jsem pro něj složil. Pir Vilyat Khan a já jsme si vybudovali jednotu srdce, jednotu duše a jednotu skutečnosti života. Nedávno mi poslal svoji lásku plnou požehnání.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 9, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_9