Guru, proč vždy chci zvláštní zacházení?

Sri Chinmoy: Když chceš zvláštní zacházení, znamená to, že chceš jenom zvětšit svoje ego. Ráda se odděluješ od ostatních. Pro oddělování však nemusíš jít k ostatním. Je-li tvoje vědomí zaměřeno na tvoje oči, pomyslíš si, že tvoje oči jsou mnohem krásnější než tvůj nos nebo uši. Záleží to na tom, kam je zaměřeno tvoje vědomí. Když se podíváš na svoji pravou paži tvoje vědomí se na ni soustředí, dostaneš pocit, že tvoje pravá paže by měla být nekonečně silnější než levá. Když chceš zvláštní zacházení, znamená to, že se odděluješ od své kamarádky Bimbiky a od všech ostatních. Když chceme zvláštní zacházení, okamžitě musíme cítit, že oddělujeme svoje vnitřní i vnější bytí od ostatních. Hluboce obdivuji a oceňuji tvoji upřímnost, ale naneštěstí se odděluješ. Jak jsem řekl, tvůj nos patří tobě, oči jsou také tvé a ruce také, ale kde je tvoje vědomí? Může být zaměřeno na jeden konkrétní úd, nebo na celé tělo. Ty se odděluješ od zbytku světa. Pokud ale budeš považovat ten zbytek světa za svůj vlastní, zcela vlastní, nebudeš mít zájem o zvláštní zacházení. Jestli ti Mistr věnuje zvláštní pozornost, zvláštní zacházení, je to v pořádku. Ale když jej chceme, znamená to, že chceme ukázat svoji nadřazenost. Chceme ukázat, že jsme lepší, že jsme nadřazení.

Podstata tohoto problému je tedy v tom, že se odděluješ od zbytku světa, od ostatních. Mysli na deset nebo dvanáct lidí, kteří jsou tvými přáteli. Potom budeš cítit, že jsi ve skupině. Namísto abys v sobě pěstovala pocit oddělenosti nebo pocit, že chceš být zvláštní, řekneš: „Chci být zvláštní zároveň se zbytkem světa. Nechci mít jenom pro sebe indické sladkosti, když Bimbika bude mít jenom vegetariánský párek v rohlíku. Ne! Když dostanu indické sladkosti, které mám tak ráda, podělím se s Bimbikou. Teprve tehdy budu důležitá.“ Úsměv Bimbiky, který uvidíš, až jí dáš část sladkostí, ti dá mnohem více radosti, než kolik bys získala, kdyby ses oddělila a tajně je snědla sama.

Čím více se dokážeme zbožně, oduševněle a laskavě sjednotit s ostatními, tím více radosti získáme. Tvoje zvláštnost bude v sjednocování, nikoli v oddělování. Řekni sama sobě, že chceš být zvláštní spolu s Bimbikou, Tirthou a Minati, vedoucí tvého Centra. Prostě si řekni: „Chci v sobě zahrnovat všechny své přátele. Chci být zvláštní jenom tím, že je spojím se sebou, nikoli tím, že je od sebe oddělím.“

Duchovní Mistři jsou zvláštní. Proč? Protože milují všechny. Milují tuto zemi, tamtu zemi, všechny země. To je důvod, proč jsou zvláštní. Amerika je supervelmoc, to je pravda. Kdyby se ale sjednotila se všemi zeměmi, nebyla by snad jedinečným způsobem zvláštní? Naproti tomu někteří lidé se domáhají toho, aby byli zvláštní tím, že se oddělují. Jeden způsob, jak být zvláštní spočívá v odměřenosti. Pro některé lidi je pod jejich důstojnost se stýkat s ostatními. Jsou zvláštní svou negací, nikoli přijetím. Ale jiný způsob, jak být zvláštní, spočívá ve sjednocení s celým světem, člověk se stává nedílnou součástí celého světa, objímá celý svět.

Takže tvůj způsob, jak být zvláštní, bude jenom v tom, že přijmeš každého jako svého vlastního, naprosto vlastního. Nejlepší způsob, jak být zvláštní, vyjadřuje tato modlitba: „Ať už je tvoje Vůle jakákoliv, ó Pane, ó Nejvyšší, nechť je provedena ve mně a mým prostřednictvím.“ Potom jsi v bezpečí. Jestliže dáš odpovědnost Bohu, on udělá cokoliv, o čem cítí, že je pro tvůj život nejlepší. To je naprosto nejbezpečnější a nejdokonalejší způsob, jak se stát zvláštní — dát Bohu odpovědnost, aby se postaral o tvůj život.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 9, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_9