Abyste přinesl mír, pracujete také na politické úrovni?

Sri Chinmoy: Nechci se plést do politiky, která je světem mysli. Chci žít pouze v srdci a objevovat moře míru, který je v každé, úplně každé zemi. Několik zemí dnes bojuje; zítra možná nějaké jiné země zahájí válku. Lidé prohlašují: „Už nikdy více nebudeme válčit.“ Ale tak dlouho, dokud budeme žít v mysli, která není patřičně osvícena, konflikty a války vždycky budou. Mysl může zůstat tichá po několik dní, několik měsíců nebo i několik let, ale vlastní přirozeností mysli je snažit se dokázat svou nadřazenost. Nebudu mít odvahu pokoušet se řešit problémy v Bosně a na jiných místech pomocí politických prostředků. Mám svůj vlastní způsob, a to modlit se a meditovat pro mír. Žádným způsobem nebudu soudit ty, kteří jdou jinými cestami. Politici jsou všichni mými bratry a sestrami a snažíme se dosáhnout stejného cíle. Jestliže dokáží dosáhnout cíle dříve než my, budu tím nejšťastnějším člověkem. Nebo pokud nás po dosažení cíle požádají, abychom šli spolu s nimi, pak zajisté jejich žádost vyslechneme. Právě v tomto okamžiku však cítíme, že oni mají svůj způsob a my máme svůj způsob. Pouze Bůh ví, který způsob je nejlepší. My však cítíme v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce, že způsob modlitby a meditace je pro nás nejlepší.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 10, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_10