Zjistil jsem, že hudba může změnit lidi, i když nemluvím o politické změně. Rád bych slyšel váš názor na hudbu.

Sri Chinmoy: Musíme si ujasnit, jestli mluvíme o hudbě, která spíše ničí naše nervy a jemná těla, anebo o zbožné hudbě, která nám dává čistou radost a inspiruje nás k tomu, abychom se stali lepšími občany světa. Zbožná a oduševnělá hudba nám určitě pomůže přispět ke světovému míru a nastolit ve světovém společenství jednotu, protože tato hudba oslovuje především srdce. Probouzí a prohlubuje naši touhu po lepším životě. Když hrajeme božskou hudbu, když ji posloucháme nebo když zpíváme božské písně, je pro nás snazší vidět naše vnitřní světlo. Také nám to pomáhá zvýšit toto světlo a vynést ho do popředí, tak abychom mohli přeměnit temnotu, kterou mysl má a kterou mysl je.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 10, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_10