Co může duchovní učitel nebo tak učený člověk jako vy říci západně vzdělaným vědcům, kteří myšlenku o přijímání poselství od zemřelých považují za smyšlenku nebo halucinaci?

Sri Chinmoy: Na zemi je mnoho věcí, které se navenek nedají dokázat. Nemůžeme však prohlásit, že něco neexistuje, jenom proto, že nemáme prostředky, jak se to dozvědět. Řekněme, že jsem snědl výborné mango. Pokud řeknete: „Dokaž to!“ jak to udělám? Mám radost z jedení, ne z dokazování. Když chce vědec něco dokázat, vezme nás do laboratoře. Když my chceme něco dokázat na duchovní úrovni, musíme vzít vědce do vnitřního světa. K tomu, abychom vstoupili do vnitřního světa, potřebujeme lístek. Je to jako letět z New Yorku do Indie. Bez lístku letět nemůžeme. Podobně není možné dostat se do vnitřního světa bez modlitby a bez meditace, což jsou naše vnitřní vstupenky. Je někdo z vědců připraven modlit se a meditovat jako pravý hledající a milovník Boha? Pokud ano, pak uvidí, že komunikace s bytostmi z jiných světů je zcela skutečná. Vědcům dělá ohromnou radost dokazovat své teorie, ale duchovnímu Mistrovi dělá radost jenom to, když bez dechu a bezesně poslouchá pokyny Absolutního Pána Nejvyššího. Snadno může komunikovat s dušemi zemřelých a dokáže mnoho jiných věcí. Když to ostatní nevidí nebo když tomu nevěří, Mistrovi to ani v nejmenším nevadí. Skuteční duchovní Mistři nepřišli na svět, aby dokazovali pravost svých schopností; přišli na svět, aby sloužili Bohu. Ať vědcům dělá radost jejich způsob, jak se přiblížit k jejich cíli poznání skutečnosti! Ať duchovním Mistrům dělá radost dosažení jejich cíle jejich vlastním nenapodobitelným způsobem!

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 10, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_10