Mohl bys nám prosím vysvětlit božskou hru modlitby?

Sri Chinmoy: Celé stvoření je Boží Kosmická Hra. Na druhou stranu, modlitba sama o sobě je hrou. Hra znamená štěstí. Dokážeme-li se modlit se štěstím, Bůh naše modlitby určitě naplní. Když se obyčejní lidé modlí k Bohu, modlí se zpravidla s obavami, úzkostí, pochybností o sobě, a tak podobně. Když se modlí upřímní hledající, nemají strach, obavy nebo nečisté myšlenky. Všechno je pozitivní. Mají pocit, že hra sama o sobě je radostí.

V obyčejném životě nemáme pocit, že hra sama je radostí. Důležitost hry spočívá jenom ve výsledku. Máme radost jen tehdy, když vyhrajeme. To je ovšem naprosto pomýlená myšlenka. Když se modlíme, měli bychom cítit, že modlitba sama o sobě je radostí. Modlíme se k Samotnému Bohu. Měli bychom být Bohu velice vděční, že nám dal patřičné schopnosti, abychom se k Němu mohli modlit. Bůh nám říká: „Chci si s tebou hrát, mé dítě. Ale chci, aby sis se mnou hrálo šťastně a se sebedáváním.“

Takže modlitba sama o sobě je hra štěstí, radosti a plnosti.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 12, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_12