Jak můžu být navěky tvoje?

Sri Chinmoy: Má drahá dcero, ty ses již stala věčnou žákyní mé duše. Nemusíš se ničeho bát. Tvoje duše a srdce si již vybudovalo věčnou jednotu s mou duší a s mojí Božskostí, a já jsem velice, velice hrdý na tvoji sebedávající aspiraci a zasvěcení.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 12, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_12