Měli bychom se modlit k naší vlastní duši za její odpuštění?

Sri Chinmoy: Můžete, ale vhodnější je modlit se k Nejvyššímu. Nejvyšší je nekonečně soucitnější než vaše vlastní duše. Jestliže vám odpustí Nejvyšší, duše proti tomu nemůže nic namítat. Jestliže duše vidí, že tělo, vitálno, mysl a srdce dělají znovu a znovu tutéž chybu, cítí se špatně, když je Nejvyšší za jejich nebožské chování nepotrestá. Ale když se modlíte k Nejvyššímu za odpuštění a on vám odpustí, musí vám odpustit i vaše duše. Je to jako ve škole, kde je učitel a ředitel. Učitel s vámi může být nespokojen, může vás dokonce chtít i vyhodit ze školy, ale ředitel má právo si vás tam ponechat. Ale abychom se vrátili k tvé otázce, pokud jsi zradil svoji duši nebo jsi jí nevěnoval žádnou pozornost, můžeš se k ní modlit za odpuštění, pokud chceš. Ale místo toho je nejlepší modlit se za odpuštění k Nejvyššímu. To je nejmoudřejší.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 13, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_13