Jak můžeme nejlépe využít volný čas?

Sri Chinmoy: Pro neaspirujícího člověka, nebo pro člověka, který nedokáže meditovat, je každá hodina volného času nebezpečnou zbraní. Pokud hodinu nemáte co dělat a nedokážete meditovat, berte tuto hodinu jako zbraň.

Chcete-li odpočívat a dokážete usnout, je to skvělé! Ale když nemůžete spát, nedívejte se na televizi a neničte své nervy. Tím nechci říci, že byste se nikdy neměli dívat na televizi, ale lidé vytvořili určité ničivé zbraně, které poškozují nervy a televize má na nervy vliv.

Pokaždé, když máte hodinu volného času a nevyužijete ji správným způsobem, vytváříte si pro sebe vážné problémy. Když jste naproti tomu inteligentní nebo moudří, můžete tuto hodinu využít produktivním způsobem. Ale když ji nijak produktivně nevyužijete, když prostě nic neděláte, vytváříte si problémy. Myslíte si, že si užíváte hodinu volného času, ale jenom Sám Bůh ví, kolika nepřátelským silám jste dovolili vstoupit do svého mozku. Kolik nízkých vitálních sil, kolik mentálních halucinací, kolik ničivých myšlenek jste vpustili do svého systému! Dovolili jste nepřátelům z různých úrovní, aby vás napadli a nakonec zničili. Takže vždycky něco dělejte, i když to není navenek produktivní. Povídejte si o hloupých věcech se svými přáteli. Když mluvíte o takových hloupých věcech, nedovolujete špatným silám, aby do vás vstoupily. Ale když neděláte nic, narůstají vážné problémy.

Čím více zneužíváte svého volného času, tím méně máte v sebe víru božským způsobem, kdežto naopak nebožským způsobem budete mít pocit, že si můžete dělat, co chcete. Na jednu stranu budete mít pocit, že jste ztracení a zbyteční, protože nevyužíváte své možnosti. Na druhou stranu vám tento nevyužitý čas přinese do mysli všechny možné myšlenky o tom, že si můžete dělat, co chcete. Budete mít pocit, že nepotřebujete něčí pomoc, že nepotřebujete dokonce ani Boží pomoc. Jste plně soběstační. Říká se, že líný mozek je ďáblovou dílnou. To je hluboká pravda! Vždycky něco dělejte. Žádný volný čas by neměl existovat. Dělejte něco!

Když pracujete v OSN, nebudete možná moci mluvit o duchovních věcech se svými kolegy, ale jste v určitém proudu, který plyne. Nedosáhnete možná ihned svého cíle, ale děláte pokrok. Ale pokud nejste se svými přáteli, pokud nemluvíte o své práci, pokud nic neděláte, nacházíte se ve stojatých vodách.

Existuje mnoho věcí, které můžete dělat. Můžete číst duchovní knihy. Můžete zpívat. Každý si myslí, že on nebo ona umí nejlépe zpívat, tak proč byste nemohli zpívat o samotě? V takové chvíli neexistuje žádný problém, protože jste zároveň zpěvákem i posluchačem a soudíte jenom sami sebe. Můžete se ocenit stovkou bodů ze sta, jak to dělá můj bratr Mantu.

Mám jistého žáka, který si nedovoluje ani chvíli volného času. Když má volný čas, stane se z něj samozvaný lékař té nejvyšší úrovně. Jenom jeho Mistr dokáže cítit jeho dychtivost, se kterou chce vyléčit všechny moje fyzické potíže.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 15, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_15