Část I

Don Antonio Tarzia: My jsme zbožní lidé. Pro nás je důležité, abychom byli zbožní a pracovali pro Boha. Na druhou stranu, musím také zvládnout nakladatelství. Musím být ve svém každodenním životě manažerem a velmi aktivně pracovat.1

Sri Chinmoy: Bůh je Stvořitelem a zároveň stvořením. Je v Nebi a také na zemi. V Nebi je Stvořitelem a na zemi je stvořením. Ale Bůh, jenž je v Nebi a Bůh, jenž je na zemi, je jedna a tatáž Bytost. Když Spasitel Kristus řekl: „Já a můj otec jedno jsme,“ Kristus byl na zemi — v těle. Byl však neoddělitelně ztotožněn se Svým Otcem v Nebi.

Stvoření je projevením Stvořitele. Vaše nakladatelství je součástí stvoření. V tomto případě Bůh projevuje Svoje Světlo prostřednictvím tisku.

Nebe a země jsou jako strom a jeho plod. Tyto dva nemůžeme oddělit; jsou jedno a totéž.


SCA 611-617. V této knize jsou obsaženy výňatky z rozhovoru, který se odehrál v Římě, 17. února 1990 mezi reverendem Donem Antoniem Tarziou, generálním ředitelem italského nakladatelství Edizioni Paoline, dále panem Venanziem Ciampou, spisovatelem a ředitelem italské národní televize RAI, jeho otcem Virgiliem Ciampou a Sri Chinmoyem.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 17, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_17