Mám pocit, že předtím, než jsem vstoupil na tuto cestu, jsem meditoval lépe.

Sri Chinmoy: Občas nemůžeš dobře rozeznat, kdy medituješ dobře. Řeknu ti příklad. Když jedeš autem na letiště, jedeš rychle, abys tam byl včas. Než nastoupíš do letadla, máš pocit, že se pohybuješ velice rychle, potom vyřizuješ odbavení, pořád samý spěch, spěch, spěch. Tato příprava je nezbytná. Potom nastoupíš do letadla, a to letí velice rychle, ale ty máš pocit, že se vůbec nepohybuje. V některých případech chápeme přípravu na meditaci jako samotnou meditaci. Je pravda, že taková příprava je také součástí meditace, ale není to opravdová meditace. Ty jsi velice spokojený s přípravou. Ale když teď medituješ, nemusíš tak usilovně pracovat jako v dobách, než jsi mě spatřil. Teď jsi v letadle. Třebaže se letadlo pohybuje velice rychle, nemáš pocit rychlosti. Tvoje mysl ti říká, že když jsi běžel a pohyboval se vpřed, byla to skutečná meditace. Ne, toto je skutečná meditace. Někteří lidé mají pocit, že budou schopni potěšit Boha, jenom když si odseknou ruce a nohy, ale to Bůh nechce. Bůh si přeje, abychom šli za Ním velice normálním, přirozeným způsobem. Teď je tvoje meditace normální a přirozená.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 17, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_17