Můj syn před několika lety zemřel a já jej stále postrádám.

Sri Chinmoy: Musíš cítit, že existuje Někdo a ten miluje tvého syna nekonečně více než ty. V této inkarnaci jsi měla svého syna asi dvacet let. Nyní je se svým Nebeským Otcem. Ale když půjdeš hluboko dovnitř, zjistíš, že Bůh jej miluje mnohem více než ty. Řekněme, že tvůj manžel někde cestuje. Musí nějaký čas pracovat v Indii. Má velice rád vašeho syna, a i ty jej máš velice ráda. Protože máš jednotu se svým manželem, dovolíš synovi, aby byl se svým otcem.

Nyní tedy místo Indie mysli na jiné místo, na Nebe. Tvůj syn tam odešel, aby byl se svým Nebeským Otcem, jenž je Otcem každého. Je-li tedy s mým Otcem, tvým Otcem, Otcem každého, jak bych se na Otce mohl zlobit? On ho vzal k sobě, aby byl s ním, díky Jeho Náklonnosti, Soucitu, Lásce a Zájmu o tvého syna. Budeš žárlit na někoho, kdo chová k tvému synovi více náklonnosti, více soucitu a více lásky? Ne, budeš velice šťastná, že ten, který je ti nejdražší, je také nejdražší Někomu jinému.

Dovol mi, abych ti řekl příběh. Není to zábavný, ale osvěcující příběh. Měl jsem jednoho zubaře. Mluvil se mnou patnáct minut a pracoval pět minut. Jeden příběh, který mi vypravoval, byl velice osvěcující. Jednou byli dva bratři, kteří si byli velice blízcí. Velice se navzájem milovali. Když jeden bratr zemřel, ten zubař se ptal toho druhého: „Nepostrádáš svého bratra, jenž ti byl tak blízký? Jak se cítíš?“ Bratr odpověděl: „Proč bych ho měl postrádat?“ Zubař byl v šoku. Řekl: „Ty nepostrádáš svého nejdražšího bratra? Myslel jsem, že jste se měli rádi. Byli jste pořád spolu. Vypadalo to, že k sobě navzájem chováte velikou lásku.“

Bratr odpověděl: „Ty mi nerozumíš. Můj bratr měl mnoho přátel, ale mě měl nejraději. Jeho láska ke mně zdaleka překonávala jeho lásku k ostatním. Neopustil by mě, kdyby byl nenašel Někoho, kdo jej miluje nekonečně více než já. Takže pokud ke svému bratrovi chovám opravdovou, čistou lásku, měl bych být šťastný, že můj bratr našel Někoho, kdo jej miluje mnohem více než já.“

Když naši blízcí odejdou, trpíme. Musíme ale cítit, že existuje Někdo, ať už v Nebi nebo v našich srdcích, kdo naše blízké miluje nekonečně více než my. Až přijde náš čas, také za Ním půjdeme. Teď nastal čas pro toho dotyčného člověka.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 17, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_17