Co si myslíš o všech těch snahách o lepší životní prostředí, které se teď objevují?

Sri Chinmoy: Země má přímo ve své povaze plakat, plakat po očištění. Nejprve to začíná pláčem po prostotě, protože země byla znečištěna složitostí. Před stovkami a tisícovkami let byla země velice prostá. Lidské bytosti nyní zemi narušily. Na jednu stranu stroje a technika značně zemi pomohly, na druhou stranu značně odebraly Matce Zemi nedotčenou krásu, čistotu a Božskost. Pokaždé, když vidím duši země, vidím ji plakat kvůli ztrátě její vnitřní Božskosti, která je daleko, daleko větší než zisk vnějších dosažení. Země ztratila mnoho, mnoho božských kvalit, které měla od počátku stvoření. Na druhou stranu, i Země je do jisté míry na vině. Země byla na začátku v pokušení hledat něco nového — rozvoj vědy, mentálních schopností, schopností mysli. Potom země ke své neobyčejné lítosti zjistila, že i když jí tento rozvoj trochu pomohl, mnoho jejích neobyčejně, neobyčejně dobrých kvalit se ztratilo, protože vnější dosažení převládla nad vnitřním životem. Země má přímo ve své povaze plakat. Jeden druh pláče aspiruje na neoddělitelnou jednotu s Bohem Stvořitelem. Zároveň země pláče po znovuzískání neocenitelných věcí, které v průběhu staletí ztratila.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 17, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_17